Jesus kommer snart

   Välkommen !


"Snart kommer Jesus som själv han sagt. Tänk om han

 kom i dag.
Komma att styra i nåd och makt. Tänk om han kom i dag
Komma att hämta hem sin brud. Alla de trogna han köpt åt Gud
Och som han klätt i helig skrud. Tänk om han kom i dag."

           Strunt är strunt och synd är synd,
                om dock i gyllene dosor. (G.Frlding)

Ovanstående rubrik är en omskrivning av författaren Gustaf Frödings dikt: ”Strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllene dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.”
Så är det även med synd som homosexualitet och annan perversitet. ”Synd är synd” och inget annat.    Märkligt att detta  är vad hela kristenheten i vårt land diskuterar. Och det bevisar att vad som är synd, och inte synd, är den ömma frågan bland vår tids världsligt sinnade kristna.
Många tydliga bibelord har påvisats i kristen press den sista tiden om vad Gud säger i sitt ord om detta. Som till exempel 1 Kor 6 ;10: ”Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller låter sig utnyttjas för sådant”..............”skall ärva Guds rike.”
 Men dessa och andra liknande bibelord spelar tydligen ingen roll för dem som älskar synden mer än Guds ord. Här kan tillämpas vad Gud säger i Johannesevangeliet om dem som stod emot hans ord:” Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig.” Joh.12;40.
I vår tid syns tydliga yttringar till en  ljum kristendom. Störst av allt är dock den varma kärlek som Gud ger oss i sitt ord.  Det ordet blir en klippa att bygga på för tid och evighet. Det kan i världens ögon verka sprucket och gammalt, men: ”rosor i ett sprucket krus, är ändock alltid rosor.”  Syndens gyllene glans mattas snart ner och sanningen visar att där fanns ingenting.

Hans Jansson

  FÖRSAMLINGARNAS EVAKUERING

Något som blivit högaktuellt i våra dagar är begreppet ”evakuering”. Inte minst med den panikslagna flykten från ett fruktat talibanvälde i Afganistan. Det kommer mig att tänka på den evakuering allt Guds folk, som trott på Jesus, skall göra en gång. Jag tänker på vad Jesus profeterar om i Johannesevangeliet till oss som tror på honom som vår frälsare: Jag skall:”komma tillbaka och ta er till mig”. Joh. 14:2. Eller vad Paulus profeterar om i brevet till Tessalonikerna:”Vi säger er detta som, ett ord från Herren”.......” först skall de som dött i tron på Jesus Kristus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.” 1 Tess. 4:16-18.

Såsom människor i dag flyr ondskan på jorden genom att evakueras, så skall vi som tror på Jesus på ett övernaturligt  sätt hämtas till den himmelska världen. Därför skall vi också komma tillbaka med Jesus, då han kommer i ära och majestät och omintetgör djävulen samt upprättar sitt rike på jorden. Detta profeterade redan profeten Enok om i sjunde generationen från Noa: ”Se Herren kommer med sina mångtusen heliga.” Judas brev v. 14. Det var också vad profeten Sakarja sa i sin syn 300 år f.Kr. ”Då skall Herren min Gud komma och alla heliga med dig.” Sak. 14:5b.

Paulus säger att det skall ske: ”i ett nu, i ett ögonblick.” 1 Kor. 15:51. I ett omätbart och oväntat ögonblick över hela jorden. Vid samma  klockslag dag som natt. Även Jesus profeterar om detsamma i Lukasevangeliet. ”Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala tillsammans på samma kvarn. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.” Luk. 17:34-35.

Väckelseprästen Peter Fjellstedt stryker under på följande sätt: ”Då skiljas makar från varandra. Då skiljas de som arbetat tillsammans. Då kommer det att visa sig vilken andas barn man är.”

Låt mig också få säga.Det fanns de som inte kom med de tidigare nämnda evakueringsplanen i Afganistan, I panik klamrade några sig fast vid flygplanets sidor. Men den enda vägen till att räddas var dörren in till  planet. De krampaktiga greppen vid planets sida måste släppa när planet lyfte och man störtade en säker död till mötes.

Men ännu i dag kan du som inte tagit emot löftet om den himmelska evakueringen få göra det. Jesus säger::”Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst.” Joh. 10:9.

Hans Jansson
Uppsala

 

 •  

  JESUS KOMMER – VÄCKELSENS NYCKEL


  Av Hans Jansson

  Väckelsefrågan i våra församlingar är den mest viktigaste frågan för vårt svenska samhälles utveckling.Det är verkligen en ödesfråga.  Själv växte jag upp i förnyelseväckelserna på 50-talet och jag upplever att våra församlingar i dag behöver en sådan förnyande väckelse. Lewi Pethrus myntade ordet: En väckelse måste alltid börja i församlingen. Och detta gäller alltfort.

  En betydande nyckel till en sådan väckelse är att vi bereder oss att möta Jesus då han hämtar de sina. Detta tänder oss till nöd för människors frälsning. Detta är förutsättningarna till väckelse.
  Vi närmar oss nu alltmer uppenbarelsebokens apokalyptiska skeenden. Därför kan vi som församlingar, vänta Jesus när som helst. Ty han skall rädda oss undan uppenbarelsebokens vredesdomar. Sedan skall vi komma med Jesus då han upprättar sitt fridsrike på jorden. Juda:14.

  Då Jesus säger:”Se jag kommer snart,” så betyder det vad han sagt att: ”i en stund då ni inte väntar det kommer människosonen.” Matt.24:44.
  Därför säger han till sin församling:” var därför också ni beredda.” Så sa han till de första lärjungarna och så säger han även till oss som tydligen är den sista tidens  lärjungar.

  Uppmaningen till att församlingen skall vara redo att ryckas honom till mötes, har i alla tider varit aktuellt i väckelsetiderna. Därför är det ingen väckelse i dag eftersom man tystat ner talet om Jesu tillkommelse. Till och med i våra predikantutbildningar. Vi som predikar detta kan av församlingsledningar få höra:”Ni skrämmer livet ur folk.” Men är det så, då bör människor räddas ur det som skrämmer dem. Och de är de hemliga eller uppenbara synderna som hindrar människor att älska talet om Jesu tillkommelse.

  Om medlemmar skräms inför budskapet om Jesu tillkommelse, behöver det verkligen bli väckelse i Guds församling. Det är därför all väckelse måste börja i församlingarna. Så var det i liknelsen om de tio jungfrurna i Matt.25. Då ropet ljöd: ”Brudgummen kommer,” vaknade alla och redde till sina lampor. De oförståndiga som inte kunde hålla lamporna brinnande   fick höra brudgummen säga:”Jag känner er inte.”

  Här kan det behövas en matrikelgranskning i våra församlingarna. Både andligt och praktiskt sätt. Eftersom väckelsen alltid måste börja i församlingarna. En sådan granskning kan, om den rätt utförs, bli till själavårdande samtal och rädda medlemmar som annars kanske gått förlorade. Ännu har inte Jesus kommit. Men i ”ett nu, i ett ögonblick” skall det ske. Och då är frågan står man innanför eller utanför Himmelens port. Jesus säger:”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför människosonen.” Luk.21:36.


DEN FÖRSTA BASUNENS BRÄNDER Upp. 8:7

Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld med blod och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.”

Med anledning av de enorma skogsbränderna i stora delar av vår värld har ovanstående bibelord kommit till mig. Visserligen har dessa bränder runt om i världen inte nått samma dimensioner som bibelordet här ovan, men trots det så har aningarna av dess uppfyllelse i dag visat sig verksamma i våra dagars apokalyptiska bränder och övriga naturkatastrofer.

Det står i Lukas evangelium kapitel tjugoett att människorna skall stå ”rådlösa” inför dessa företeelser. Och det är just vad vi ser hos vetenskapen i dag, då vi ser naturens oberäkneliga företeelser.

Den globala, stigande värmen på jorden och den stora hetta som förekommer här och var på vår jord antyds också i bibeln: Där talas om en hetta som skall plåga människorna på jorden. Upp. 7:17 Men Jesus har lovat oss som tror på honom som våra själars frälsare:

Jag skall komma och hämta er till mig. Jag vill att ni skall vara där jag är.” Joh. 14:2

Denna händelse skall ske på Guds övernaturliga sätt. Det skall ske”i ett nu ,i ett ögonblick.” 1 Kor. 15:51

Inför de tidstecken vi upplever i dag asngående Jesu tillkommelse uppmanar Jesus oss:Men när det här börjar hända,så räta på er och lyft era huvuden,för er förlossning närmar sig.” Luk, 21:28

De bränder vi i dag upplever på vår sargade jord kan inte mätas med de bibliska bränderna där”en tredjedel av jorden förgås.” Men de är en påminnelse om att Jesus kan komma snart. Och Jesus har lovat oss som tillhör honom ”jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni skall vara där jag är.”

Missionär Curt Johansson

 
© Copyright Jesus Kommer Snart